top of page

Services

Distribúcia tovaru

Pre našich klientov na nezávislom trhu aj na trhu reťazcov zabezpečujeme a dovážame produkty podľa ich špecifických požiadaviek. Zaoberáme sa prevažne dvomi hlavnými segmentmi - suchými potravinami a drogériou a kozmetikou.

Kompletné riešenia

Pre našich zahraničných partnerov zabezpečujeme komplexné služby prieskumu trhu pred vstupom a počas prítomnosti na trhu, predpredajných a predajných aktivít, klientskej podpory a distribúcie tovaru na Slovensku a v Českej republike. 

Tréningy a e-learning

„Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.“  (Benjamin Franklin)

Hľadáme spôsoby ako pre našich klientov vybudovať na mieru efektívne tréningové moduly a riešenia, ktoré budú dlhodobo a cielene rozvíjať ľudí v ich organizácii. Pri ich realizácii okrem štandardných tréningov využívame e-learning a „on the job“ tréning.

bottom of page